Behandling af RAO

I behandlingen af RAO er miljømæssige tiltag helt essentielle; hvis man ikke får nogenlunde styr på de miljømæssige faktorer der forårsager sygdommen forbliver hesten syg. De miljømæssige tiltag går i hovedtræk ud på at reducere antallet af støvpartikler hesten bliver udsat for i opstaldningsperioden. Se blandt andet 10 gode råd som giver hesten sunde luftveje.

Dårligt staldklima bidrager til udviklingen af RAO

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling af RAO omfatter brugen af lægemidler der reducerer hestens reaktion på allergener i miljøet, samt lægemidler der får den glatte muskulatur omkring bronkierne til at slappe af, så luften lettere kan passere ud af lungerne. Binyrebarkhormon er den lægemiddelgruppe, der er bedst til at dæmpe immunforsvarets overreaktion overfor allergener i luften. Behandlingen med binyrebarkhormon kan foregå med injektion, men da det ofte vil være tale om langvarig medicinering giver man binyrebarkhormonet enten i foderet eller som inhalation.

Lægemidler der får bronkierne til at udvide sig kan også gives enten i foderet eller som inhalation. Det er individuelt fra hest til hest, om dyrlægen bruger binyrebarkhormon, bronkieudvidende lægemidler eller begge dele samtidig. Det sidste kan være nødvendigt i fremskredne tilfælde.

10 gode råd for at holde hestens luftveje sunde:

  1. Sørg for god ventilation i stalden uden at der kommer træk
  2. Undgå at luftfugtigheden i stalden bliver for høj specielt om vinteren
  3. Lad hestene komme ud hver dag
  4. Oplagring af hø og strøelse skal være i et andet luftrum end der, hvor hestene er opstaldet
  5. Anvend wrap af god kvalitet, har man kun ”suboptimalt” hø bør dette lægges i blød (> 12 timer)
  6. Fjern støvpartikler i stalden hyppigt
  7. Reducér ammoniakdampe fra strøelsen mest muligt ved at muge ud dagligt, undgå dybstrøelse
  8. Undgå at bruge halm som strøelse
  9. Tag hoste alvorligt, 84 % af heste der hoster, har et luftvejsproblem, undgå at anstrenge hesten hvis den hoster, har næseflåd eller viser andre tegn på luftvejslidelser
  10. Husk at vaccinere hesten regelmæssigt, og husk at stævner og lange rejser prædisponerer hesten for luftvejsinflammation og infektioner