Om RAO

Hvad er RAO?

Den mest almindelige luftvejslidelse hos voksne og ældre heste ses i de nedre luftveje og kaldes RAO. RAO står for tilbagevendende luftvejsobstruktion (Recurrent Airway Obstruction), og man kender også sygdommen under navne som Engbrystighed, Astma, COPD eller kronisk hoste. Sygdommen opstår i immunforsvaret (en immunmedieret lidelse), hvor der er overfølsomhed i luftvejene overfor inhalerede støvpartikler – som regel svamp og mug (allergener) fra hø og andet organisk materiale.  Der opstår dermed en inflammation (steril betændelsestilstand) i de nedre luftveje.

Tydelig engbrystighedsfure hos hest med RAO

RAO er en sygdom der kan ramme heste helt ned i 4 års alderen, men ses i stigende grad med stigende alder, hvor op imod 14 % af midaldrende og ældre heste har lidelsen.  Det er en vis usikkerhed om, om der er en sammenhæng mellem luftvejsinfektioner (IAD) hos den unge præstationshest, og RAO som man som regel ser hos lidt ældre heste.

Nogle heste lader til at være genetisk prædisponeret for RAO. Når RAO-heste trækker luft ind fyldt med allergener kommer der en reaktion i de små luftveje. Reaktionen består i indstrømning af en type hvide blodceller, som man kalder neutrofile granulocytter, overproduktion af slim, og sammentrækning af de små luftveje (bronkiekonstriktion). Et af resultaterne af dette er, at større mængder luft bliver fanget helt ude i de små luftblærer og det medfører, at hesten skal bruge længere tid og flere kræfter på at puste ud. Dette giver de klassiske symptomer man ser på en RAO hest der tydligt bruger bugmuskulaturen for at puste ud.

Hvis man kan iværksætte tilstrækkelige miljømæssige tiltag og korrekt medicinsk behandling er RAO, i langt de fleste tilfælde, en reversibel lidelse, bortset fra de tilfælde hvor hesten udvikler kroniske forstørrelser i lungerne. Med tiden kan lungerne nemlig miste dele af sine evner til automatisk at trække sig sammen – man siger at lungevævets elasticitet nedsættes, det som dyrlæger betegner som emfysem.