Forebyggelse af influenza

Det er, som nævnt, meget vigtigt, at man forebygger bedst muligt mod, at hestene bliver smittet med influenza. Det gør man ved at vaccinere. Det er vigtigt at alle heste i en stald bliver vaccineret, og heste, der ikke kommer ud til stævner og ældre heste. Virus kan nemlig opformeres, hvorved smittepresset øges så meget, at også de heste, der er vaccinerede bliver syge, om end med et mildere forløb end de ikke-vaccinerede heste. 

Da influenzavirus hele tiden muterer, er det meget vigtigt, at man anvender en vaccine, der indeholder virusstammer, der er mest muligt opdaterede. Dermed giver den bedst mulig beskyttelse mod infektion. 

Er der influenzaudbrud i området, kan man forsøge at beskytte hestene med god staldhygiejne.

  • Her bør du vaske og decinficere hænder ofte og altid mellem kontakt med forskellige heste.
  • Brug kun rent tøj og støvler i stalden, og brug evt. engangsovertøj, når man har kontakt med flere stalde.
  • Udstyr vaskes mellem hver hest og desinficeres efter arbejdsdagen.
  • Begræns trafik og adgang mellem stalde og opstaldingsområder.
  • Anvend ikke samme foderspand, vandspand og børster til flere heste.
  • Undgå at hestene hilser på hinanden og snuser til hinandens gødning. 

Indsend din historie

Vi er på jagt efter den gode historie, og vi vil så gerne høre din...

LÆS MERE